Scooter

  • UX/UI
  • Appen Scooter är resultatet av ett skolprojekt under första terminen. Uppgiften innebar att skapa en app-design för ett elscooterföretag i Stockholm. Uppgiften delades upp mellan två kurser, först ut var Gränssnittsdesign och programmering, i denna kurs jobbade vi grupp och sedan gick vi vidare och individuellt utvecklade appens design i kursen Design 1.

    Tjänsten och målgruppen

    I denna del av arbetet tog vi fram en persona utifrån den primära målgruppen som fokuserade på personer mellan 18 – 35 år, har en smartphone och ville kunna ta sig fram på ett miljövänligt sätt i Stockholm innerstad. Ett av kraven var att tjänsten och därmed appen skulle hantera det kaos som i dag existerar med att scootrar parkeras lite varstans och användare inte följer trafikreglerna. Vi använde oss av KJ-metoden för att ta fram funktioner, behov och prioriteringar utifrån uppdraget. Vi skapade scenarios med tillhörande skisser och klickbara Wireframes i Sketch.

    Nästa steg i arbetet var att fortsätta utveckla appens design utifrån existerande Wireframes. Jag valde att fokusera på en funktionell design som, oavsett användarens mobilvana ska kännas enkel och tydlig att navigera sig igenom. Appen landade därför en symmetrisk design med färger som är lugna, förtroendeingivande och behagliga för ögat och ikoner som är talar för sig tillsammans med instruktioner genom hela användandet. Resultatet blev en app som hanterade kravet om parkeringar och trafikregler genom bland annat olika parkeringszoner och att appen låser sig under färd. För att underlätta för användaren att hitta en zon finns det navigeringsfunktion, användaren kan också se antalet scootrar som finns parkerade, hur långt det är till den valda zonen och vad minutpriset är vid användning av en scooter. Under färd kan användaren också använda navigeringsfunktion. Målet kan däremot bara ställas in när scootern står still, detta för att förhindra användandet av mobilen under färd. Scootrarna är utrustade med mobilställ på styret för att komma runt handhållandet av mobilen.