Music App

  • UX/UI
  • Denna uppgift bestod av två delar, första var att skapa ett komponentbibliotek i Sketch med ett antal olika obligatoriska delar. Del två var sedan att sätta samman en design för en musikapp. Kraven för uppgiften bestod av: Komponentbiblioteket och att musikappens design skapades i både ljust- och mörkt gränssnitt och också till Iphone och Ipad.

    Moodboard och riktning

    Efter att jag satt upp mina komponenter började jag att söka inspiration på Pinterest och hitta den riktningen på design jag ville arbeta in i min musikapp. Jag tittade också på vilka funktioner som bör finnas tydligt och lättillgängligt i appens gränssnitt. Mycket inspiration hämtades från bland annat Spotify och SoundCloud.

    Från idé till färdig produkt

    Jag valde att hålla mig till ett enkelt och tydligt gränssnitt med milda färger för att omslagsbilder tillsammans med appens bottenplatta inte ska skapa för mycket kaos för ögat. Samtidigt ville jag att det mörka gränssnittet skulle sticka ut lite grann och valde därför att jobba med en lilagrå ton i stället för svart. Det ljusa gränssnittet är på många sätt lik det mörka men de helt svarta elementet blev i stället vita och bakgrunden är en ljusare mint/pistagegrönt. Resultatet blev en tydlig och enkel app med fokus på att tydliggöra nyckelfunktioner och ett gränssnitt som användaren känner igen oavsett ljust eller mörkt läge, likväl som att det finns en igenkänning oavsett Ipad eller Iphone.