GymMate

  • UX/UI
  • GymMate är resultatet av en uppgift som gick ut på att skapa en APP design för telefon och Apple watch. Appens syfte var att möjliggöra en enkel funktion för den som tränar att kunna ta emot träningsprogram från en PT. I appen ska användaren kunna med hjälp av instruktioner om vikt, tid och rep samt hur övningen görs genomföra de pass som PT:n lagt upp.

    Gränssnittets krav och funktionalitet

    För att kunna bli matchad med en passande PT behöver användaren svara på inledande frågor kring målet med träningen. Användaren ska också kunna se de pass som finns att tillgå och när dessa ska genomföras. Det ska också vara möjligt att få notiser om ändringar i pass, se hur värden förändras över tid, chatta med PT:n samt kunna skatta sina träningspass. I gränssnittet till klockan ska användaren kunna starta, stoppa, bläddra bland övningarna som finns i passet samt kunna skatta passet.

    Från idé till färdig produkt

    För att kunna landa i någon form av design som var baserad på en målgrupp och deras krav skapades några problemformuleringar och användarintervjuer hölls som det drogs insikter ifrån. Dessa insikter användes sedan för att bygga en persona. Med hjälp av intervjuerna och persona kunde en grafisk moodboard byggas för att finna en riktning i appens design samt att en logotyp och namn till tjänsten togs fram. Resultatet av användarintervjuerna visade att vår målgrupp känner en viss osäkerhet och rädsla att testa på de fria vikterna på gymmet även om det var något som användarna gärna skulle vilja göra. Förutom osäkerheten kring genomförandet var det också att miljön kändes mer främmande. Appen landade därför i en design som skulle fungera lite som en brygga mellan miljön bland fria vikter och övriga delar av gymmet så att användaren skulle känna en samhörighet mellan app, övningar och omgivningen.