Kategori - Webbutveckling

Tobiasregistret

Tobiasregistret var ett skarpt samarbete med svenska donationsregistret för blodstamceller – Tobiasregistret. Utgångspunkten var att anpassa en kampanj för att nå den målgrupp som kunden anser är den svåraste att nå, män mellan 18–35 år. Vi skulle ta fram en kampanj med webbplats, material och en marknadsföringsplan för hur kampanjen under en period på 2 […]

Alma Manus

Syftet med Alma Manusbok 2020 var att ersätta manusutbildningens tryckta bok. Webbplatsens innehåll bestod av presentationer och texter av årets klass. Vi fick fria händer att som grupp ta fram en webbplats med hög läsbarhet på alla enheter för en målgrupp riktad mot personer som är intresserade av utbildningen; alltså potentiella studerande, de studerandes framtida […]